Agentura pro sociální začleňování vyhlásila výzvu pro obce

15.10.2015 13:22

Agentura pro sociální začleňování vyhlásila výzvu pro obce, v rámci níž se mohou hlásit do 4. vlny spolupráce v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Obce a města tak budou moci čerpat prostředky na sociální začleňování ze tří operačních programů fondů EU. Zájemci se mohou hlásit do 27. listopadu 2015.

 

 

Monitorovací výbor Agentury pro sociální začleňování na svém jednání 2. října schválil aktualizovanou Metodiku KPSVL a pravidla výběru pro 4. vlnu spolupráce v KPSVL. Na základě tohoto rozhodnutí mohla Agentura vyhlásit zmíněnou výzvu.

Do výběrového řízení se mohou hlásit obce, na jejichž území jsou sociálně vyloučené lokality. Pro potřeby výběru bude primárním zdrojem informací o těchto lokalitách aktualizovaná tzv. Gabalova zpráva (studie GAC 2015), nicméně je možné podporovat i sociálně vyloučené lokality identifikované v jiných studiích. Minimální velikost obce ve vymezeném území je dána celkovým počtem obyvatel v daném území. Do výběrového řízení se mohou hlásit pouze lokality s minimálním počtem obyvatel ve výši 5.000 osob. Menší lokality se mohou sdružit do svazku obcí či mikroregionu.
Vybrány mohou být obce, které se zaváží k řešení problémů sociálního vyloučení minimálně ve třech prokázaných problémových oblastech z těchto oblastí: vzdělávání, zaměstnávání, bydlení, dluhová problematika, sociální služby, práce s rodinou, kriminalita, bezpečnost.

Podrobná pravidla pro přihlášení i postup při výběru obcí ke spolupráci je popsán na webové stránce Agentury. Zde najdete i všechny potřebné dokumenty pro přihlášení.

Vyplněné dokumenty je třeba doručit na adresu Agentury do 27.11.2015.

Hodnocení přihlášek hodnotiteli proběhne do 12.12. 2015. Jednání monitorovacího výboru, na němž budou obce vybrány pro 4. vlnu KPSVL, proběhne 16.12. 2015. Zveřejnění výběru proběhne nejpozději 20.12. 2015. Spolupráce s vybranými obcemi bude zahájena v lednu 2016.

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám je nástrojem pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“) za místní podpory Agentury pro sociální začleňování (dále „Agentura“). V rámci tohoto přístupu mohou města a obce koordinovaně čerpat prostředky ze tří operačních programů (OP Z, OP VVV, IROP). Podmínkou čerpání je vypracování strategického plánu sociálního začleňování, který obcím a městům Agentura pomáhá zpracovat.

Ke stažení:
Metodika koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám(AKTUALIZOVANÁ k 2.10.2015 + všech 12 příloh)

 

Zdroj: www.socialni-zaclenovani.cz/