Archiv článků

Na využití dešťovky 100 miliónů

01.03.2017 09:41
Česko musí začít šetřit vodou. Leckde už jí začíná být zoufale málo. Řešili jsme povodně, ale zapomněli na sucho. Lidé vodu z krajiny neuváženě odvedli. Právu to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Majitelům rodinných domů nyní jeho úřad nabízí, že když budou zalévat a splachovat...

Program Obyčejný život Nadace Olgy Havlové

27.02.2017 20:09
Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti. Cílovými skupinami...

Parky: Grantová výzva Nadace Proměny

27.02.2017 20:06
Cílem grantové výzvy je podpořit obnovu nebo založení veřejných městských prostranství: parků, parkově upravených ploch, veřejně přístupných zahrad nebo rekreační zeleně. Hlavní důraz klademe na potřebnost, funkčnost a následnou udržitelnost vašeho projektu, jejichž zajištění je podmíněno...

Příspěvek na vybudování a rekonstrukci přechodů pro chodce v Olomouckém kraji

27.02.2017 20:03
Obecným účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti chodců na silnicích I., II. a III. třídy na území Olomouckého kraje.   Důvodem vyhlášení dotačního programu je podpora zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích budováním přechodů pro chodce na...

Nadace VIA - Viadukt pro neziskovky

15.12.2016 16:13
Viadukt pomáhá překlenout namáhavé oblasti v rozvoji komunitního života a provádí účastníky nástrahami, které mohou čekat na ty ostřílené i na nováčky. Program nabízí prostor pro systematické vzdělávání lidem z neziskového sektoru, neformálních skupin i jednotlivcům. Zároveň program Viadukt...

Informace Ministerstva pro místní rozvoj - programy podpory na rok 2017

08.12.2016 13:34
Přehled národních programů Ministerstva pro místní rozvoj:   Motivační program na podporu cestovního ruchu Ministryně Karla Šlechtová představila nový program na podporu cestovního ruchu v České republice – Národní program podpory cestovního ruchu v...

Vyhlášení výzvy na dětské skupiny mimo Prahu

02.12.2016 10:44
Byla uveřejněna výzva č. 132 OPZ podporující vznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu. Projektové žádosti bude možné předkládat od 1. 2. 2017 od 8:00 hodin. Veškeré informace a soubory ke stažení naleznete na stránce...

Národní program Životní prostředí – Podpora alternativních způsobů dopravy

02.12.2016 10:32
Cílem Výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení  emisí z dopravy a snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.   Příjem žádostí:   Žádosti o poskytnutí podpory je možno...

MMR pošle do krajů příští rok téměř 1,4 miliardy korun. Příští týden lze žádat o dotaci i na cestovní ruch z nového programu

25.11.2016 10:48
Ministerstvo pro místní rozvoj v polovině října vyhlásilo výzvy z většiny národních programů a dotací. Nový program na podporu cestovního ruchu v České republice, který byl představen na nedávné tiskové konferenci, umožní podávat žádosti začátkem prosince.   ,,Každý rok vyhlašuje...

Státní podpora sportu na období 2017-2019

08.11.2016 14:52
Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017 - 2019 byly projednány poradou vedení MŠMT dne 27. října 2016 pod č. j. MSMT 29154/2016-3. Jedná se o veřejné vyhlášení programů neinvestičního charakteru v oblasti sportu. Zveřejněním programů se předkládají podmínky...
Záznamy: 41 - 50 ze 263
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>