Archiv článků

Základní školy získají z IROP 1,36 miliardy korun navíc

16.07.2018 12:57
Dalších 125 projektů za více než 1,36 miliardy korun bude podpořeno díky významnému navýšení financí pro výzvy Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol SVL. Peníze byly přesunuty z oblasti zateplování bytových domů, kde zbyly nevyužité prostředky. Integrovaný regionální...

Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018 - nové výzvy ve vzdělávání

04.06.2018 16:56
Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018 - nové výzvy ve vzdělávání Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaný harmonogram výzev IROP na rok 2018. Více podrobností si můžete přečíst...

Přehled vyhlašovaných grantových řízení Nadace ČEZ

20.04.2018 09:41
Přehled vyhlašovaných grantových řízení Nadace ČEZ v roce 2018 naleznate zde   Více informací na webu nadacecez   Zdroj: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html

IROP PODPOŘÍ SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 2 MLD. KORUN

09.03.2018 09:55
08.03.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP dnes vyhlašuje 79. výzvu „Sociální bydlení II.“ a 80. výzvu „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“, v rámci kterých je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu,...

OP PIK Technologie – Výzva VII

05.03.2018 10:23
OP PIK Technologie – Výzva VII Jedná se o dotace na nákup nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy. Příjem žádostí: Příjem Žádostí o podporu probíhá od 12. 2. 2018 (10:00:00 hod.) do 14. 5. 2018 (10:00:00 hod.). Příjemci...

PODPORA ŠKOLNÍHO A UNIVERZITNÍHO SPORTU

23.02.2018 10:39
  Výzva MŠMT Výzva je zaměřena na podporu školního a univerzitního sportu, tedy například na podporu sportovní činnosti žáků základních škol a školních sportovních klubů, organizaci a podporu školních a univerzitních sportovních soutěží a další činnosti související s organizací...

MMR: STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ MÁ LETOS PŘIPRAVENO NEJEN NA PODPORU BYDLENÍ PŘES MILIARDU KORUN. VÍCE SE ZAMĚŘUJE NA OBCE A MĚSTA.

11.01.2018 11:13
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) v roce 2018 podpoří bydlení v České republice částkou zhruba 1,1 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů a dotace v rámci svých programů. Novinkou je program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství, který kombinuje dotaci s...

Žadatelé mohou čerpat finanční prostředky na přeshraniční spolupráci institucí a komunit

05.12.2017 10:48
Žadatelé mohou až do 21. prosince letošního roku předkládat projektové záměry v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. V prioritní ose 4 – Spolupráce institucí a komunit je pro společné česko-polské projekty připraveno přibližně 9 milionů EUR. Projektový záměr je nutné předložit na...

NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU V ČR POŠLE MMR 150 MILIONŮ KORUN

29.11.2017 13:31
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, a nabízí tak významnou finanční podporu. Na realizaci projektů z oblasti základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu je připraveno 150 milionů korun. Podávat žádosti lze od začátku...

MMR: NEZISKOVÉ ORGANIZACE MOHOU ŽÁDAT O PODPORU PRO ROK 2018

23.11.2017 09:46
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Na tyto oblasti podpory vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu pro nestátní neziskové organizace (NNO). Žádosti o...
Záznamy: 21 - 30 ze 263
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>