Archiv článků

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019

05.02.2019 10:47
Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a výchovy k udržitelnému rozvoji v Olomouckém kraji. Žadatelem může být pouze právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se...

Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 - Olomoucký kraj

05.02.2019 10:41
Účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora dětských dopravních hřišť, jejichž rozvoj přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí na pozemních komunikacích a také ke snížení rizika úrazů dětí v silničním provozu. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 1. do 8. 2....

Vyhlášení výzvy na pokračování provozu dětských skupin

05.02.2019 10:37
Dne 4. 2. 2019 byla uveřejněna výzva č. 101 OPZ "Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu". Z výzvy lze podpořit pouze dětské skupiny dosud financované z OPZ a žádost o podporu lze podat nejdříve 4 měsíce před...

Nové dotační možnosti v roce 2019 - MMR

28.11.2018 09:16
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 21. listopadu 2018 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000...

Nová výzva na podporu inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

02.11.2018 13:12
1. 11. 2018 byla vyhlášena výzva č. 076 OPZ "Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny". Veškeré informace naleznete zde: ZDROJ    

Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče

02.11.2018 13:03
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče. Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů státních příspěvkových organizací zřízených...

Základní školy získají z IROP 1,36 miliardy korun navíc

16.07.2018 12:57
Dalších 125 projektů za více než 1,36 miliardy korun bude podpořeno díky významnému navýšení financí pro výzvy Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol SVL. Peníze byly přesunuty z oblasti zateplování bytových domů, kde zbyly nevyužité prostředky. Integrovaný regionální...

Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018 - nové výzvy ve vzdělávání

04.06.2018 16:56
Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018 - nové výzvy ve vzdělávání Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaný harmonogram výzev IROP na rok 2018. Více podrobností si můžete přečíst...

Přehled vyhlašovaných grantových řízení Nadace ČEZ

20.04.2018 09:41
Přehled vyhlašovaných grantových řízení Nadace ČEZ v roce 2018 naleznate zde   Více informací na webu nadacecez   Zdroj: https://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html

IROP PODPOŘÍ SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 2 MLD. KORUN

09.03.2018 09:55
08.03.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP dnes vyhlašuje 79. výzvu „Sociální bydlení II.“ a 80. výzvu „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“, v rámci kterých je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu,...
Záznamy: 1 - 10 ze 249
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>