Archiv článků

Navýšení alokace u výzvy č. 02_18_063 Šablony II

22.07.2019 14:23
  Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 15. července 2019 změnu výzvy č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony) v prioritní ose 3. Vzhledem k velkému zájmu oprávněných žadatelů výzvy došlo v rámci zaregistrovaných žádostí o podporu k překročení původně...

Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

22.07.2019 13:54
Cílem Výzvy IV je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena...

Na úsporné renovace škol, nemocnic či úřadů míří další 4,5 miliardy korun

27.05.2019 16:16
Ministerstvo životního prostředí pokračuje v mimořádně úspěšných dotacích a nabízí obcím, městům, ale například i ministerstvům a jejich organizacím celkově 4,5 miliardy korun z Operačního programu Životní (OPŽP) prostředí na energeticky úsporné renovace veřejných budov. Mezi ně je možné zahrnout...

MŠMT – Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol

16.05.2019 11:33
Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na úrovni základních škol, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích. Příjem žádostí: Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem...

MŠMT – Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019

16.05.2019 10:58
Cílem rozvojového programu je dofinancování úvazků pedagogických pracovníků, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti se změnou financování regionálního školství. Příjem žádostí: do 19. června 2019. Příjemci podpory: Kraj. Hlavní město Praha. Právnické osoby vykonávající činnost základní,...

Oznámení k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK 2019

10.05.2019 09:28
Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, provedl ve čtvrtek 9.5.2019 aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2019. K dispozici je na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace na záložce Obecné informace o OP PIK a také na webových stránkách Ministerstva...

Norské fondy: harmonogram výzev v ochraně životního prostředí

10.05.2019 09:21
V dubnu program Norských fondů oficiálně zahájil svou implementační fázi úvodní konferencí a navazujícím kontaktním seminářem pro zájemce o projekty bilaterální spolupráce. V následujících měsících nás čekají první výzvy programu zaměřené na podporu konkrétních opatření i definování...

Výzva pro územní samosprávné celky na profesionalizaci veřejné správy

09.04.2019 10:32
Specifickým cílem je: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností...

MPO podporuje rozvoj umělé inteligence, chystá strategii a nový program podpory inovací TREND

01.03.2019 17:35
Program bude zaměřen na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií, jako jsou například nanotechnologie či umělá inteligence.   V případě schválení programu vládou bude v letošním roce vyhlášena první veřejná soutěž na výběr projektů výzkumu a vývoje, které...

Nový Program KAPPA financovaný Fondy EHP a Norska

01.03.2019 17:32
V současné době probíhají v Technologické agentuře ČR přípravy veřejné soutěže nového Programu KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska. Ten je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Program není tematicky omezený,...
Záznamy: 1 - 10 ze 259
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>