Archiv článků

Výzva pro územní samosprávné celky na profesionalizaci veřejné správy

09.04.2019 10:32
Specifickým cílem je: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností...

MPO podporuje rozvoj umělé inteligence, chystá strategii a nový program podpory inovací TREND

01.03.2019 17:35
Program bude zaměřen na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií, jako jsou například nanotechnologie či umělá inteligence.   V případě schválení programu vládou bude v letošním roce vyhlášena první veřejná soutěž na výběr projektů výzkumu a vývoje, které...

Nový Program KAPPA financovaný Fondy EHP a Norska

01.03.2019 17:32
V současné době probíhají v Technologické agentuře ČR přípravy veřejné soutěže nového Programu KAPPA financovaného Fondy EHP a Norska. Ten je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Program není tematicky omezený,...

Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019

05.02.2019 10:47
Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a výchovy k udržitelnému rozvoji v Olomouckém kraji. Žadatelem může být pouze právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení se...

Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 - Olomoucký kraj

05.02.2019 10:41
Účelem vyhlášeného dotačního programu je podpora dětských dopravních hřišť, jejichž rozvoj přispěje ke zvýšení bezpečnosti a ochrany dětí na pozemních komunikacích a také ke snížení rizika úrazů dětí v silničním provozu. Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. 1. do 8. 2....

Vyhlášení výzvy na pokračování provozu dětských skupin

05.02.2019 10:37
Dne 4. 2. 2019 byla uveřejněna výzva č. 101 OPZ "Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu". Z výzvy lze podpořit pouze dětské skupiny dosud financované z OPZ a žádost o podporu lze podat nejdříve 4 měsíce před...

Nové dotační možnosti v roce 2019 - MMR

28.11.2018 09:16
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje s účinností ke dni 21. listopadu 2018 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000...

Nová výzva na podporu inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

02.11.2018 13:12
1. 11. 2018 byla vyhlášena výzva č. 076 OPZ "Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny". Veškeré informace naleznete zde: ZDROJ    

Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče

02.11.2018 13:03
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče. Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů státních příspěvkových organizací zřízených...

Základní školy získají z IROP 1,36 miliardy korun navíc

16.07.2018 12:57
Dalších 125 projektů za více než 1,36 miliardy korun bude podpořeno díky významnému navýšení financí pro výzvy Infrastruktura základních škol a Infrastruktura základních škol SVL. Peníze byly přesunuty z oblasti zateplování bytových domů, kde zbyly nevyužité prostředky. Integrovaný regionální...
Záznamy: 1 - 10 ze 252
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>